Competentiemanagement


De samenleving verandert voortdurend. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat betekent dat je voortdurend bij moet leren om je kennis op peil te houden. �Een leven lang leren� is tegenwoordig het motto.

Kanss werkt nauwkeurig in het bijstellen van diagnoses van uw competenties die het lot van het eindresultaat bepalen. Om dit eindresultaat te bereiken nemen we als eerste stap de verkenning van de situatie, waarop onderzoek en analyse volgen. Zoals:


1 Wie ben ik

2 Wat kan ik al?

3 Waar pas ik?

4 Wat wil ik worden?

5 Wat moet ik nog doen?


Aan de hand van deze fases leggen we onze contacten en nemen we de technische weg door projectmatig werk, waaronder het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie ressorteert.