Kanss Hakkında


KANSS yenilikçi, bütün kültürlere ve değer yargılarına açık, ulusal Danışmanlık ve Proje kurumudur. Her bir bireyin, içinde varolan kabiliyetlerini geliştirebileceği ve her türlü ideolojik, inançsal ve kültürel kısıtlamadan uzak bir atmosfer içersinde tutum sergiler.

Herkesi ilgilendiren, etkileyen, geniş bir sahada hizmet veriyoruz. Hizmet sahamız çeşitli dalları ve konuları kapsıyor: Bilim-bilgi ve bunun uzantısında doğabilecek imkanlar ve bilginin pratikte tatbik edilebilmesi en önemli kıstaslarımızın arasında yer almaktadır. Bunun yanısıra; eğitim, çocuk yetişimi, gençler, yaşlılar (her türlü etnik topluluktan), bu gruplar arasındaki iletişim ve karşılıklı anlayışı sağlamak, engelli insanlara imkan ve olanaklar vermek, sivil yasam kuruluşları organize etmek ve yönetmek Kanss’in uzmanlık alanında yer alır.

Bazı insanlar özünde cesaretini, varoluş özelliğini kaybetmişlerdir. Bu birey ve gruplara karşı tutumumuz gayet sıcak, samimidir. Kesinlikle ayrımclık söz konusu olmadan, herkese eşit davranmak Kanss’ın misyonudur.

İnsanları değiştirmek değil amacımız, etik olarak bu hakkı kendimizde görmüyoruz. Bunun yerine kullandığımız metod, hedef kitlemizi yaşamlarında desteklemek, imkan ve olanaklar sunmaktır. Burda aklınıza, çesitli eğitim programları (size özel yazılıp-çizilmiş), sosyal antrenörlük, danışmanlık hizmetleri gelebilir.

Bütün bu yukarda değindiğimiz konuların dünya veya ulusal çaptaki gelişimlerini en iyi şekilde takip etme ustalığında olduğumuzu belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz.
Kanss’la tanışın ve size sunacaklarını kesfedin!