School en veiligheid


Kinderen hebben 'wortels' nodig om te weten waar ze vandaan komen, 'vleugels' nodig om te kunnen vliegen, 'ramen' nodig om naar buiten en de wereld te kijken, en 'spiegels' nodig om zichzelf terug te zien... - Jetty Mathurin

Kanss zet zich in voor 'sociale veiligheid'. Wij geven in dit kader algemene trainingen aan schoolpersoneel, directies, studenten van lerarenopleidingen en Pabo's en ouders. Daarnaast treden wij op als vertrouwenspersoon voor individuele gevallen. Hierin bemiddelen wij tussen de betrokkenen.

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs en kunnen zich alleen in een veilige omgeving ontwikkelen. Het gaat dan zowel om sociale veiligheid als fysieke veiligheid. In de dagelijkse schoolpraktijk zien we dat het pestgedrag toeneemt. De leerkrachten hebben hun handen vol en signaleren onvoldoende waar het gaat om herhalend pestgedrag en geweld (zowel fysiek als mentaal) in de klas.

Kanss ondersteunt scholen in een gerichte en projectmatige aanpak bij het terugdringen van pestgedrag. Centraal bij deze aanpak is een intensief trainingsprogramma voor zowel de ouders als de leerkrachten. Pestgedrag kan immers haar wortels hebben in een thuissituatie maar even zo goed ontstaan op school. Voor een gerichte aanpak zijn zowel ouders als leerkrachten van belang.

Naast de kinderen zijn ook de leerkrachten vaak het slachtoffer van pestgedrag. Zij worden regelmatig gepest door kinderen of boze, gefrustreerde ouders. De gevolgen zijn vaak een burn out of problemen in de thuissituatie. Kanss biedt trainingen die zich specifiek richten op de weerbaarheid van de leerkrachten in deze situaties en waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op een herstel van de vertrouwensverband tussen ouders, leerkrachten en kind.