Wie zijn wij?


'Vast geschakeld en verbonden': het portfolio van KANSS

We hebben met elkaar voortdurend de neiging om de wereld en ons werk te analyseren, open te breken in herkenbare brokken, zodanig dat we beter begrijpen wat er bij onszelf en om ons heen gebeurt. We zoeken oorzaak en gevolg in sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen - zij het op macro of micro niveau - en wijzen elkaar op het belang van productiemiddelen en de beschikbaarheid van medewerkers met de juiste kennis en ervaring. We proberen onszelf en de organisatie waarin we werkzaam zijn te vangen in feitelijke zekerheden zoals rekenkundige formules, productie modellen en ambitie profielen. Maar hoe zinvol dit alles ook kan zijn, we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk volledig draait om mensen.

Vondel schreef het al: 'vast geschakeld en verbonden'. Onze beste prestaties leveren we wanneer we besluiten om het werk dat voor ons ligt gezamenlijk op te pakken. Dat kan als collega's binnen de zelfde organisatie maar ook als partners, mensen afkomstig uit verschillende organisaties, uit verschillende culturen, die zich verenigen om een gemeenschappelijk doel.

Daarin ligt de kracht van Kanss. Daarop richten wij onze producten. Wij ondersteunen mensen en organisaties in het formuleren en realiseren van gezamenlijke doelen. Wij bewegen ons daarbij overwegend op het raakvlak van (lokale) overheid, maatschappelijk middenveld en de burgers (in de wijk). Dat wij hierin opereren vanuit het macro perspectief van de vier grote decentralisaties spreekt voor zich.