Welkom


Oprichter van KANSS

Songül Sentürk studeerde in 2008 af aan de Hogeschool van Amsterdam met als belangrijkste aandachtsgebieden Culturele Maatschappelijke Vorming en Ethisch Coachen in de Beroepspraktijk.
Sinds augustus 2015 volgt zij de master-opleiding 'Onderwijswetenschappen' aan de Universiteit Utrecht. Haar ambities liggen bij het initiëren, begeleiden en/of aansturen van projecten met een sterke educative- maatschappelijke context. Haar aanpak is integraal en vooral proces georiënteerd waarbij de samenhang van de doelen en resultaten, ook op de langere termijn nooit uit het oog wordt verloren.

Deze ambities vloeien voort uit de visie dat we de samenleving slechts een stap verder kunnen brengen wanneer we dat doen vanuit gezamenlijkheid: door samenwerking en het leggen van verbindingen. Zij ziet zichzelf dan ook als een "bruggenbouwer" tussen mensen en partijen.

Om vorm en inhoud te geven aan deze visie richtte zij in mei 2009 de organisatie Kanss op.

Kanss werkt vanuit een multidisciplinaire aanpak. Dat biedt de mogelijkheid om ook projecten aan te pakken waarbinnen meerdere partijen samengebracht moeten worden rondom gemeenschappelijke doelen. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, realisatie, implementatie en verankering van projecten in de samenleving. Deze projecten en processen zijn zonder uitzondering innovatief, multidisciplinair en multicultureel van aard.

In de praktijk heeft Kanss dan ook inmiddels een reputatie opgebouwd waar het gaat om het verrichten van onderzoek, of het ontwerpen en (doen) uitvoeren van meerjarige projecten, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het leven en vergroting van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners in stadswijken.